Priodasau


Y Funud Olaf

Y Funud Olaf

O £900

Os ydych wedi trefnu popeth, ond yn poeni eich bod wedi anghofio rhywbeth, neu os nad oes gennych ddigon o amser er mwyn gwneud y paratoadau munud olaf, gallwn ni helpu.

* 3 cyfarfod ymgynghorol (cyfarfod cyntaf, wythnos cyn y briodas, ychydig ddiwrnodau cyn y briodas)

* Cydlynu’r paratoadau munud olaf i gyda a gweithrede fel pwynt cyswllt ar gyfer cyflenwyr gan sicrhau nad oes unrhywbeth yn cael ei anghofio

* Cynorthwyo gyda threfn y diwrnod

* Gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer cyflenwyr a gwesteion yn ystod y dydd ar gyfer profiad heb straen

* Trefnu talu cyflenwyr o flaen llaw ac ar y diwrnod


Ar y Diwrnod

Ar y diwrnod

O £600

Archebwch gydlynydd priodas proffesiynol i weithio yn y cefndir er mwyn ichi allu ymlacio a mwynhau’r diwrnod.

* 2 gyfarfod ymgynghorol: Ymgynghoriad 1af wythnos cyn y briodas a’r 2il 1-2 diwrnod cyn y briodas

* Cyswllt trwy neges destun, e-bost, Facebook a ffôn yn ystod yr wythnos

* Cynorthwyo gyda threfn y diwrnod

* Gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer cyflenwyr a gwesteion yn ystod y dydd ar gyfer profiad heb straen

* Trefnu talu cyflenwyr ar y diwrnod e.e. DJ/band neu berson trin gwallt


Y Filltir Olaf

Y Filltir Olaf

O £1,500

Os mai amser byr yn unig sydd gyda chi ar gyfer trefnu eich priodas, neu os oes angen help arnoch hanner ffordd drwy’r broses er mwyn symud pethau yn eu blaen, mae hyn yn berffaith i chi.

* 4 cyfarfod ymgynghorol (cyfarfod cyntaf, rhyw dwy neu dair wythnos cyn y briodas, wythnos cyn y briodas, ychydig ddiwrnodau cyn y briodas)

* Cydlynu a chanfod cyflenwyr, fel bo’r angen

* Gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer cyflenwyr yn ystod y cyfnod cynllunio, er mwyn sicrhau bod popeth yn ei le

* Cynorthwyo gyda aros o fewn y gyllideb

* Trefnu talu cyflenwyr o flaen llaw ac ar y diwrnod

* Cynorthwyo gyda threfn y diwrnod

* Gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer cyflenwyr a gwesteion yn ystod y dydd ar gyfer profiad heb straen


Ymgynghoriad

Ymgynghori

£45 yr awr neu £300 y diwrnod

Os nad ydych yn siwr lle mae dechrau, gadewch i ni eich helpu trwy dreulio ychydig oriau yn trafod eich diwrnod mawr.

* Cyfarfod unigol gyda chydlynydd priodas profiadol, proffesiynol, sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi derbyn hyfforddiant gan y UKAWP

* Cyngor ac argymhellion proffesiynol

* Cyswllt a chyngor dros e-bost a Facebook bythefnos ar ôl y sesiwn

Gallwn hefyd gynorthwyo lleoliadau priodas trwy gynnig cyngor ac arweiniad ar gynnig gwasanaethau priodas, gan gynnwys marchnata, hyrwyddo a chydlynu priodas. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.